Hva betyr en kredittvurdering?

Når du søker om et hvilket som helst lån, så foretar selskapet en såkalt kredittvurdering av deg. Denne bruker de til å vurdere om du kan bli godkjent til et lån, hvilke vilkår du kan få, og hva renten skal være. Men hva inngår egentlig i en slik kredittvurdering, og hva brukes den til?

Vi hjelper deg med å få en bedre forståelse for begrepet og gir deg innblikk i hvilke faktorer som spiller inn på din kredittvurdering. På den måten kan du bedre vurdere hvilken vurdering du får, og derfor hvilke muligheter du har.

Hva er en kredittvurdering?

En kredittvurdering – når vi snakker om forbrukslån – er noe som långiver foretar på deg som kunde. Den tar utgangspunkt i din finansielle historikk og i dine nåværende verdier i form av både aktiva og passiva.

Kredittvurderingen eksisterer for å gjøre det mulig å anslå din økonomiske situasjon og slik også anslå sannsynligheten for at du som låntaker klarer å betale tilbake det opptatte lånet. De bruker det altså som en type risikovurdering og en rettesnor til hvilke vilkår du kan motta som kunde.

Selskapet foretar alltid en kredittsjekk av alle kunder på bakgrunn av de informasjoner de  får tilgang til. Som regel bruker de dine innsendte lønnsslipper og Skattemelding til å foreta vurderingen, og de får slik en oversikt over din privatøkonomi. Via sjekken får de informasjon om de positive og negative sider av dine økonomiske forhold, og de får dermed en god pekepinn for risikoen ved å låne ut penger til deg.

Alle selskaper er pålagt å utføre denne kredittsjekken, og den brukes til å fastsette den endelige effektive renten på ditt forbrukslån. Samtidig får de informasjon om din kreditthistorie, særlig om du har hatt noen betalingsanmerkninger eller om du har aktive inkassosaker. Slik kan de bruke den som utgangspunkt når de velger om du skal godkjennes til et lån.

Alt om selskapenes kredittvurdering

En kredittvurdering er altså en type oppsummering av din privatøkonomi, og banken bruker den for å estimere risikoen ved å låne deg penger. En dårlig kredittvurdering indikerer en høy risiko for långiveren, og derfor vil det samtidig bety en høy rente, eller at kreditor ikke vil låne deg penger. En god vurdering indikerer derimot lav risiko, og du vil vanligvis få en mye lavere rentesats.

Kredittselskapet må sikre seg at du er kredittverdig før du får innvilget et lån, og her bruker selskapene som regel noen ulike skalaer for å vurdere din privatøkonomi og din risiko for mislighold av gjelden. Vanligvis bruker de en skala som går fra 1-100, der 100 er det beste.

På denne skalaen er du ikke kredittverdig, dersom du får en score under 15, mens du fra 15-30 poeng kun kan få kreditt mot sikkerhet. Har du 30 poeng eller over, da er du kredittverdig og en høyere score vil da resultere i en lavere rente.

Husk på at kredittsjekken kun er én faktor som spiller inn på om du kan bli godkjent til et online forbrukslån. Selvom du scorer høyere en minstekravene i skalaen er du ikke garantert å få innvilget lånet.

Det vil alltid være opp til kreditor å vurdere om de vil løpe risikoen ved å låne deg penger, og det finnes i tillegg flere faktorer som kan gjøre at du ikke blir godkjent såsom alder eller statsborgerskap. Men du kan alltid forsøke å forbedre din kredittvurdering ved å få en sterkere privatøkonomi, og slik kan du oppnå en lavere rente på ditt neste forbrukslån.

Read More